www.ninidata.com | فعالیت های مداخله ای اجتماعی احساسی کودکان

فعالیت های مداخله ای اجتماعی احساسی کودکان

فعالیت های مداخله ای اجتماعی احساسی کودکان در سنین توولد تا 6 ماهگی در این نوشتار امده است .

  • 1402/09/29
  • 277 بازدید
www.ninidata.com | :کمک به رشد تاب آوری در کودکان

:کمک به رشد تاب آوری در کودکان

در این مقاله منابعی معرفی می شود که با استفاده از ان ها می توانید دو هدف عمده را دنبال کنید . اگر فعال اجتماعی هستید می توانید از کارهای انجام شده الگو بگیرید و برای کمک به کودکان منطقه و شهر خود استفاده کنید و اگر به عنوان والد یک کودک این مقاله را می خوانید می توانید راه های افزایش تاب آوری کودک خود را یاد بگیرید . حتما لینک ها را دنبال کنید .

  • 1401/08/11
  • 247 بازدید
www.ninidata.com | آیا بررسی اجتماعی عاطفی باید برای تمام کودکان انجام شود ؟

آیا بررسی اجتماعی عاطفی باید برای تمام کودکان انجام شود ؟

در این مقاله به این سوال مهم پاسخ داده می شود .

  • 1401/05/29
  • 295 بازدید
www.ninidata.com | چرا تکامل اجتماعی_عاطفی مهم است؟

چرا تکامل اجتماعی_عاطفی مهم است؟

در این مقاله اهمیت بررسی اجتماعی عاطفی کودکان و شیوه اسان و بسیار راحت ان یعنی وب سایت نی نی تست معرفی می شود .

  • 1401/05/29
  • 224 بازدید
www.ninidata.com | ASQ_SE   24 بیست و چهار ماهگی کودکان و اعلام نتیجه و تفسیر خودکار در وب سایت نی نی تست بررسی  اجتماعی عاطفی(روانشناسی )

ASQ_SE   24 بیست و چهار ماهگی کودکان و اعلام نتیجه و تفسیر خودکار در وب سایت نی نی تست بررسی  اجتماعی عاطفی(روانشناسی )

ASQ_SE   هجده ماهگی کودکان و اعلام نتیجه و تفسیر خودکار در وب سایت نی نی تست بررسی  اجتماعی عاطفی(روانشناسی ) بررسی روانشناسی کودکان به منظور شناسایی کودکانی که ممکن است در اینده از نظر حیطه های روانشناسی دچار مشکلاتی شوند بسیار مهم است . به این منظور و برای پیشگیری از این مشکلات مجموعه پرسشنامه های سنین و مراحل اجتماعی عاطفی توسط محققین ایجاد و مورد استفاده قرار می گیرد . در کشور ما نیز این مجموعه با کودکان ایرانی استاندارد شده و راهی قابل اعتماد برای بررسی کودکان از نظر اجتماعی و عاطفی است

  • 1401/05/04
  • 321 بازدید

2024 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top