نویسنده
درباره نویسنده
کریم دلاوری
تعداد پست ها 358

درباره:

متخصص اطفال ،کودکان و نوزادان ،مشاور ژنتیک ادرس مطب شیراز بلوار ازادی بین کوچه 6 و 8 روبروی پارکینگ باباکوهی ساختمان پزشکان بهار طبقه اول واحد یک شمالی

  • فرم های ASQ

در این مقاله فرم های بررسی تکامل را قرار داده ایم اما توصیه بهتر ما استفاده از غربالگری انلاین تکامل است

 فرم های ASQ

مادر عزیز با سلام و احترام 

اهمیت بررسی تکاملی کودک

بررسی تکاملی کودک به شکل غربالگری به شما و پزشک کودکتان کمک می کند  موارد اختلال تکاملی که به شکل تاخیر در راه رفتن و سایر حرکات ریز و درشت و یا گردن گرفتن و یا تاخیر در تکلم و مشکل در ارتباط  خود را نشان می دهد بدون تاخیر شناسایی کنید وبا روش های علمی  به کودک در رسیدن به پتانسیل تکاملی اش کمک کنید

بررسی تکاملی کودک دوماهه تا 5 ساله با فرم تکامل ASQ بسیارضروری است  ودر وب سایت نی نی تست می توانید بررسی را بصورت انلاین  انجام دهید . 

از کجا فرم ها را به دست آورم ؟آیا دانلود کردن راه خوبی است ؟

قبل از دانلود کردن فرم باید چند نکته را بدانید 

  • پرسشنامه ASQ باید جدیدترین فرم ASQ  باشد و منابع دانلودی این مورد معلوم نیست رعایت شده باشد 
  • باید سن کودک دقیق رعایت شود و اگر نارس بوده باید ان نیز در محاسبه و استفاده از پرسشنامه لحاظ شود 
  • محاسبات را ممکن است اشتباه انجام دهید 
  • و بعد باید با جدول دیگری مقایسه کنید 
  • اگر به تعدادی سوالات پاسخ ندهید محاسبات خاص دارد که خود مشکل ساز است 

فرم تکامل آنلاین تکامل کودکان در وب سایت نی نی تست

بنابر این موارد و فایده های بسیار زیادی که استفاده از سیستم انلاین بررسی تکامل دارد مثل راحتی ،کم هزینه بودن، بدون اشتباه بودن و تشکیل پرونده و عدم نیاز به کاغذ و مشاوره تخصصی رایگان به شما پیشنهاد می دهیم بجای استفاده از فرم تکامل دانلودی از وب سایت نی نی تست استفاده کنید و پس از ثبت نام در این وب سایت خیلی راحت کودک خود را بررسی کنید 

 

ثبت نام در نی نی تست

من مطمئن هستم پس از یک بار استفاده بارها به ان سرخواهید زد و بارها به دیگران که کودک دو ماهه تا 5 ساله دارند معرفی خواهید کرد . 

لینک ثبت نام در وب سایت نی نی تست 

بر روی لینک شروع یک آینده درخشان کلیک کنید 

لینک ثبت نام در وب سایت نی نی تست 
شروع آینده درخشان فرزندم 

 

 دانلود فایل : دستورالعمل تکمیل پرسشنامه های ASQ           حجم فایل 235 KB
   فرم تکامل ٤ ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل٦ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل٨ ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل١٠ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
    فرم تکامل١٢ماهگی          دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل ١٤ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
    فرم تکامل١٦ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل ١٨ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
    فرم تکامل٢٠ ماهگی          دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
    فرم تکامل ٢٢ماهگی          دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل٢٤ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل٢٧ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل٣٠ ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل٣٣ماهگی          دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل٣٦ماهگی         دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
     فرم تکامل٤٢ماهگی          دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
    فرم تکامل٤٨ماهگی          دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
    فرم تکامل٥٤ ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ
    فرم تکامل٦٠ ماهگی           دسترسی به فرم انلاین با محاسبات وتفسیر خودکار ASQ

 

فرم تکامل دو ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 2 ماهه

فرم تکامل چهار ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 4 ماهه 

سایر مقالات مرتبط با تکامل از بدو تولد تا 4 ماهگی را از اینجا بخوانید . 

فرم تکامل شش ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 6 ماهه  

فرم تکامل هشت ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 8 ماهه

فرم تکامل نه ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 9  ماهه

 فرم تکامل ده  ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 10 ماهه

فرم تکامل دوازده  ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان12  ماهه  

فرم تکامل چهارده ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 14 ماهه  

فرم تکامل شانزده ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 16 ماهه  

فرم تکامل هجده ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 18 ماهه

فرم تکامل بیست ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 20 ماهه  

فرم تکامل بیست و دو ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 22 ماهه  

فرم تکامل بیست و چهار ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 24 ماهه  

 فرم تکامل بیست وهفت ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 27 ماهه

فرم تکامل سی  ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان30 ماهه  

فرم تکامل سی و سه  ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 33 ماهه

فرم تکامل سی و شش ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 36 ماهه  

فرم تکامل چهل و دو ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 42 ماهه

فرم تکامل چهل و هشت  ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 48 ماهه  

فرم تکامل پنجاه و چهار ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 54 ماهه  

فرم تکامل شصت  ماهگی وب سایت نی نی تست بررسی انلاین تکامل کودکان 60 ماهه  

راهنمای ثبت نام در وب سایت نی نی تست 

فرم تکامل کودک ASQ دکتر دلاوری نی نی تست

 فرم تکامل کودک در وب سایت نی نی تست