ninibooks
ninibooks
www.ninidata.com
www.ninidata.com
www.ninidata.com
ninibooks
دسته بندی مقالات
ninibooks
جدیدترین مقالات
www.ninidata.com | اكوكارديوگرافي جنین

اكوكارديوگرافي جنین

در راستاي غربالگري بيماري هاي جنين، و براي شناسايي و درمان به هنگام ناهنجاري هاي قلبي، پيش از پايان هفته 19 بارداري، اكوي قلب جنين، پس از درخواست پزشك زنان و زايمان، بدست فوق تخصص قلب كودكان انجام ميشود.در این مقاله موارد لزوم این بررسی اورده شده است .

  • 1397/10/27
  • 309 بازدید
www.ninidata.com | اكوكارديوگرافي جنين

اكوكارديوگرافي جنين

در راستاي غربالگري بيماري هاي جنين، و براي شناسايي و درمان به هنگام ناهنجاري هاي قلبي، پيش از پايان هفته 19 بارداري، اكوي قلب جنين، پس از درخواست پزشك زنان و زايمان، بدست فوق تخصص قلب كودكان انجام ميشود.در این مقاله موارد لزوم این بررسی اورده شده است .

  • 1397/10/27
  • 163 بازدید
www.ninidata.com | کی به وجود بیماری قلبی در نوزادان و کودکان مشکوک شویم ؟؟؟؟

کی به وجود بیماری قلبی در نوزادان و کودکان مشکوک شویم ؟؟؟؟

در این مقاله یافته های بالینی در بیماری های قلبی کودکان مورد بحث قرار گرفته است.

  • 1397/10/27
  • 152 بازدید
www.ninidata.com | قلب کودک شما بزرگ است ؟!!!!

قلب کودک شما بزرگ است ؟!!!!

در این مقاله به نکات مهمی در تفسیر عکس قفسه سینه قبل از مطرح کردن تشخیص "بزرگی قلب " می پردازیم .

  • 1397/10/19
  • 197 بازدید
www.ninidata.com | تلویزیون و کودکان :بیم ها و امیدها

تلویزیون و کودکان :بیم ها و امیدها

در این مقاله به بررسی تلویزیون و اثرات ان بر کودکان پرداخته ایم .

  • 1397/10/16
  • 206 بازدید
2020 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top