www.ninidata.com
www.ninidata.com
www.ninidata.com
www.ninidata.com
دسته بندی مقالات
جدیدترین مقالات
www.ninidata.com | آزیترومایسین

آزیترومایسین

در این مقاله کوتاه مقدار مصرف ازیترومایسین در بیماری های شایع اورده شده است .

  • 1397/08/30
  • 446 بازدید
www.ninidata.com | ستایش:نوزاد 28 هفته افغان

ستایش:نوزاد 28 هفته افغان

در این خاطره ،ارائه موفق خدمات پزشکی به مهاجرین به رشته تحریر درامده است .

  • 1397/08/29
  • 423 بازدید
www.ninidata.com | ختنه نوزادی، زمان مناسبی برای این کار و روش مناسب توصیه شده چیست ؟

ختنه نوزادی، زمان مناسبی برای این کار و روش مناسب توصیه شده چیست ؟

روش توصیه شده بر اساس کتاب مراقبت های کودک سالم روش حلقه یا رینگ است .

  • 1397/08/28
  • 290 بازدید
www.ninidata.com | بند ناف نوزاد نیاز به داروی گیاهی ندارد .

بند ناف نوزاد نیاز به داروی گیاهی ندارد .

متاسفانه علیرغم توصیه پزشکان به تمیز نگهداشتن بند ناف نوزادان ،اغشته کردن ان به انواع مواد رایج است .

  • 1397/08/28
  • 302 بازدید
www.ninidata.com | مراقبت های دوره نوزادی

مراقبت های دوره نوزادی

در این مقاله مراقبت های دوران نوزادی یا 28 روز ابتدای زندگی آورده شده است .

  • 1397/08/28
  • 261 بازدید
2021 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top