نویسنده
درباره نویسنده
  • روز شنوایی جهانی 2020: شنوایی برای زندگی 3 مارس 2020

شعار روز جهانی شنوایی :اجازه ندهید فقدان شنوایی شما را محدود کند .

اجازه ندهید که کم شنوایی شما را محدود کند

در روز جهانی شنوایی 2020 ، سازمان جهانی بهداشت  تأکید می کند که مداخلات به موقع و مؤثر می تواند اطمینان حاصل کند که افراد مبتلا به کم شنوایی قادر به دستیابی به تمام توان بالقوه ی خود هستند. این مساله ،  توجه را به تمام گزینه های موجود جلب می کند  .

 

پیام های کلیدی برای روز شنوایی جهانی 2020:

در تمام مراحل زندگی ، ارتباطات و سلامتی خوب ما را به یکدیگر ، جوامع و جهان متصل می کند.

برای کسانی که کم شنوایی دارند ، مداخلات مناسب و به موقع می توانند دسترسی به آموزش ، اشتغال و ارتباطات را تسهیل کنند.

در سطح جهان ، عدم دسترسی به مداخلات برای رفع کم شنوایی مانند سمعک وجود دارد.

مداخله اولیه باید از طریق سیستم های بهداشتی انجام شود.