نویسنده
درباره نویسنده
کریم دلاوری
تعداد پست ها 133

درباره:

متخصص کودکان بیمارستان قمر بنی هاشم بیضا و شاغل در بخش دولتی

  • یک کتاب برای 5 سال همراهی با مادر و کودک

فعالیت های موثر در تکامل کودکان در 11 رده سنی مختلف در کتاب نقش بازی در رشد و تکامل اورده شده است

 کتاب نقش بازی در رشد و تکامل فعالیت های موثر در تکامل کودکان را  در 11 رده سنی مختلف  گرداوری کرده و با تصاویر متناسب ارائه نموده است . 

سفارش انلاین کتاب از وب سایت www.ninibooks.ir