نویسنده
درباره نویسنده
  • اجزای بررسی تکاملی کودکان

اجزای بررسی تکاملی کودکان را در ویدئوی زیر ببینید

 

مداخله تکاملی کودکان دو جز اساسی دارد جز اول ارزیابی تکاملی است که در وب سایت ninitest.com این بررسی به شکل بسیار هنرمندانه و با استفاده از دانش وب ارائه شده و در دسترس هم وطنان قرار دارد .پس از بررسی تکاملی ،کودکان از اموزش فعالیتها و بازی های پرورش دهنده استعداد بهره می برند و . کتاب استاندارد اموزش بازی ها توسط دکتر کریم دلاوری ترجمه و منتشر شده است

در صورت سوال بیشتر از اینجا بپرسید 

 

مشاوره در بستر واتس