نویسنده
درباره نویسنده
  • میزان مصرف و اشکال اموکسی کلاو دو بار در روز در بیماری های مختلف اطفال .

در این مقاله میزان مصرف اموکسی کلاو 228 و 457 در پی دی اف همراه اورده شده است

دوز مصرف دارو را از اینجا بخوانید 

متخصص اطفال شیراز نی نی دیتا