نویسنده
درباره نویسنده
  • هیپوتیروئیدی مادرزادی تیرویید (دانلود دستورالعمل پزشکان)

غربالگری برای بیماری کم کاری مادر زادی تیروئید انجام می شود . در این مقاله دستورالعمل این بیماری را برای دانلود گذاشته ایم .

هیپوتیروئیدی مادرزادی تیرویید (دانلود دستورالعمل پزشکان و سایر پرسنل بهداشتی )

همکاران گرامی از این لینک می توانید این دستورالعمل را دانلود کنید .

 دانلود دستورالعمل غربالگری مادرزادی تیرویید

به خاطر داشته باشید درصورت تشخیص و درمان کم کاری مادرزادی تیروئید ،این بیماری از مواردی است که نیازمند بررسی دوره ای تکامل است با ثبت نام در وب سایت نی نی تست این بررسی را بصورت دوره ای و آنلاین  انجام دهید برای توضیحات بیشتر به وب سایت نی نی تست مراجعه کنید . 

دانلود دستورالعمل بهورزان ،کارشناس بهداشتی و پزشکان بصورت یک جا از اینجا دانلود کنید 

 لینک ثبت نام وب سایت نی نی تست