نویسنده
درباره نویسنده
  • نمره پرسشنامه سنین و مراحل (ویرایش سوم )در 6 ماهگی می تواند  به شناسایی زود هنگام و مداخله برای اختلال طیف اوتیسم کمک کند.

این مقاله از مطالعه ای در ژاپن اقتباس شده که در ان نقش بررسی سنین و مراحل ASQ را در شناسایی و مداخله زود هنگام در اختلال طیف اوتیسم مطرح می کند . نظر به اهمیت شناسایی زودهنگام و مداخله در این بیماری والدین گرامی می توانند از پرسشنامه آنلاین ASQ3 در وب سایت نی نی تست استفاده کنند

چکیده: اختلال طیف اوتیسم اختلال طیف اوتیسم  یک ناتوانی تکاملی  در اوایل دوران کودکی است. شناسایی  زودهنگام

و مداخله در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم  برای کودکان و خانواده های آنها ضروری است.

این مطالعه با هدف شناسایی ابتدایی ترین علائم اختلال طیف اوتیسم  انجام شد. با استفاده اینده نگر از یک گروه بزرگ شامل داده‌هایی از104062  پرونده جنین در مطالعه محیط زیست و کودکان ژاپن  .

  نمرات کودکان  در پرسشنامه (ASQ-3TM) سنین و

مراحل  در دو دسته کودک  با و بدون اختلال طیف اوتیسم بررسی شد . پرسشنامه سنین و مراحل  شامل

پنج حیطه ی  ارتباط ، حرکت درشت، حرکت ظریف ، حل مسئله و شخصی-اجتماعی است . در بررسی

نمرات پرسشنامه سنین و مراحل ویرایش سوم در سنین 6 ماهگی، 1 سالگی و 3 سالگی به دست آمد. 64501 کودک با

داده های موجود پرسشنامه سنین و مراحل ویرایش سوم بررسی شدند . تعداد کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم  در 3 سالگی 188 (0.29%) بود

بالاترین خطر نسبی (RR) برای حیطه ها ، مرتبط با حیطه ارتباطی کمتر از منطقه پایش (پایین تر از دو انحراف معیار و ناحیه آبی رنگ در گراف گزارش نی نی تست )در 6 ماهگی  بود .

به دنبال آن حرکات ظریف بیشترین خطر نسبی را دارد  

نتیجه 

. نمره پرسشنامه سنین و مراحل ویرایش سوم در 6 ماهگی می تواند  به شناسایی زود هنگام و مداخله برای اختلال طیف اوتیسم کمک کند.

واژه‌های کلیدی: اختلال طیف اوتیسم. علائم اولیه؛ ASQ-3