نویسنده
درباره نویسنده
  • مشاورین جدید وب سایت نی نی تست

مشاورین جدید وب سایت نی نی تست جهت ارسال پرسشنامه احساسی عاطفی

سر کار خانم دکتر زینب فرجی روانشناس کودک، مشاور تحصیلی مشاوره فردی (درمان افسردگی، اضطراب و وسواس), مشاوره پیش از ازدواج و روانشناسی مثبت به مشاورین وب سایت نی نی تست  اضافه شدند . می توانید تست های روانشناسی احساسی عاطفی رو به ایشان ارسال و ازشون راهنمایی بخواهید

بیان نظرات در وب سایت نی نی دیتا .غربالگری تکاملی کودکان پرسشنامه سنین و مراحل ASQ .وب سایت نی نی تست