نویسنده
درباره نویسنده
  • پرسشنامه سنین و مراحل: مقیاس جهانی غربالگری

با استفاده از ابزارهای استاندارد غربالگری تکاملی ، مطالعات تحقیقی نشان داده است که ناتوانی های رشد تکاملی را می توان با استفاده از ابزارهایی مانند پرسش نامه سنین و مراحل ASQ ، در کودکان 4 ماهه به طور قابل اعتماد و با اعتبار تشخیص داد. در این بررسی ، ما بر روی یک ابزار ، پرسش نامه سنین و مراحل ASQ ، تمرکز می کنیم تا مفید بودن غربالگری تکاملی در سراسر جهان را نشان دهیم.

دوران کودکی اولیه یک دوره بحرانی است زیرا پنج سال اول زندگی از اهمیت اساسی برخوردار است و تجربیات اولیه پایه و اساس رشد و عملکرد مغز را در طول زندگی فراهم می کند. شناسایی زودهنگام ناتوانی های تکاملی برای مداخله درمانی به موقع ضروری است و منجر به درمان زودهنگام و در نهایت بهبود نتایج بلند مدت می شود.

تخمین زده شده است که تنها حدود نیمی از کودکانی که مشکلات تکاملی دارند قبل از شروع مدرسه تشخیص داده می شوند. 7 ، 8 ، 9 مداخله زودهنگام برای کودکان با تأخیر تکاملی برای افزایش نتایج آنها بسیار مهم است. 10 ، 11 برای رفع نیازهای کودکان در طول دوره مهمترین مرحله تکاملی آنها ، بسیاری از کشورها برنامه ها و تسهیلاتی را برای کاهش معلولیت ایجاد کرده اند. ، 15 ، 16 ، 17 نشان داده شده است که (EI) مداخله زودرس و اموزش ویژه ابتدایی کودکی (ECSE)به تعداد فزاینده ای از کودکان با اختلال تکاملی و خانواده هایشان کمک می کند و نشان داده شده است مداخله زودرس با کیفیت بالا و  اموزش ویژه ابتدایی کودکی، عواقب تکاملی کودکان را بهبود می بخشد

 غربالگری تکاملی 

 پشتوانه و تکیه گاه در تکامل صحیح  و شناسایی زودهنگام و تشخیص تأخیرهای تکاملی ،غربالگری تکاملی است منبع :1921

برای تأکید بر اهمیت غربالگری تکاملی در دوران کودکی ، سیاست غربالگری تکاملی آکادمی اطفال آمریکا (AAP) عبارت قوی زیر را شامل می شود:

"شناسایی زودهنگام اختلالات تکاملی برای رفاه کودکان و خانواده های آنها بسیار مهم و حیاتی است. "

غربالگری تکاملی را می توان یک مرحله اولیه در شناسایی خطر در کودکان مدرسه ای دانست.

یک ابزار بررسی تکاملی باید ساده، دقیق ،ارزان ، معتبر ، قابل اعتماد ، از نظر فرهنگی مناسب ، آسان و سریع برای اجراباشد . برای واجد شرایط بودن برای خدمات قانون آموزش افراد دارای معلولیت (IDEA) ، کودکان باید از نظر نقص یا تأخیرتکاملی واجد شرایط باشند.

تقریباً 10 تا 20 درصد از کودکان خردسال با تاخیر تکاملی مواجه می شوند .این مشکل با میزان قابل توجهی  در بین کودکانی که در فقر زندگی می کنند بالاتر است .

غربالگری تکاملی و نظارت بر رشد شامل فرآیندهای مداوم نظارت بر وضعیت کودک با جمع آوری اطلاعات مربوط به رشد او از منابع متعدد ، از جمله مشاهده مستقیم ماهرانه والدین/مراقبین و متخصصان مربوطه است.

AAP آکادمی اطفال آمریکا و گروه کاری مشترک بریتانیا در زمینه خدمات بهداشت کودک ، نظارت منظم بر تکامل را به عنوان وسیله ای موثر برای شناسایی کودکان با تاخیر در رشد توصیه می کنند.38 گزارش های والدین از دستیابی به وظایف تکاملی ، دقیق و قابل اعتماد نشان داده شده است.

 

بیانیه خط مشی شماره  41  آکادمی اطفال آمریکا الگوریتم ها و روش های غربالگری ، شامل مواردی که از ابزارهای استاندارد شده که توسط والدین تکمیل می شوند را مطرح کرده است  مانند ارزیابی وضعیت رشد والدین (PEDS) ، پرسش نامه سنین و مراحل (ASQ) ،  وسنجش تکامل کودک  (CDI) 

اینها از ویژگیهای روان سنجی خوبی (70-80٪ ویژگیها و حساسیتها) برخوردارند و زمان بسیار کمتری نسبت به ارزیابی رشد مستقیم توسط یک متخصص نیاز دارند.

پرسشنامه غربالگری تکمیل شده توسط والدین می تواند هزینه ها را کاهش داده و دقت را افزایش دهد و والدین می توانند با موفقیت در فواصل منظم گزارش دهند. 

غربالگری تکاملی افرادی را که نیاز به ارزیابی بیشترو خدمات تخصصی دارند ، شناسایی می کند. 46 ، 47 ، 48 ارزیابی و ارجاع به موقع کودک به شناسایی ماهیت تاخیر و اتصال کودکان و خانواده ها به خدمات و پشتیبانی مناسب کمک می کند.

چندین آزمایش غربالگری برای غربالگری دقیق درجریان توصیه شده است ، از جمله PEDS ، CDI ، ASQ

. ASQ در بررسی به عنوان یک تست غربالگری ترجیحی ،مورد توجه ویژه است . 

 پرسشنامه سنین و مراحل (ASQ) یک پرسشنامه تکمیل شده توسط والدین است که ممکن است به عنوان یک ابزار غربالگری عمومی تکامل مورد استفاده قرار گیرد.

ASQ توسط J. Squires و D. Bricker  در دانشگاه اورگان طراحی و توسعه یافته است و می تواند توسط والدین در عرض 12-18 دقیقه تکمیل شود. ASQ-3 یک ابزار غربالگری تکامل سطح اولیه است که شامل 21 پرسشنامه سنین مختلف برای کودکان 2-66 ماهه است  ، و هر کدام دارای 30 سوال  در پنج زمینه است: (i) اجتماعی شخصی ، (ii) حرکات درشت ، (III) حرکات ظریف، (iv) حل مساله ، و (v) ارتباط 

 

شما می توانید از اینجا کودک خود را ثبت نام و غربالگری تکاملی انلاین را انجام دهید و نتایج را با متخصص کودکان به اشتراک گذاشته و مشورت کنید 

 

ادامه دارد ....