نویسنده
درباره نویسنده
  • تماس پوست به پوست نوزاد و مادر در ثانیه های اول تولد ،نکات مهم و فواید تکاملی

سخنرانی استاد وراوی متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان در زمینه تماس پوست به پوست مادر و نوزاد .در این سخترانی انلاین به شیوه ای بسیار عالی این مبحث توضیح داده شده است .

ویدئوی همراه را ببینید . 

ویدئو بزودی اپلود و اماده می شود