نویسنده
درباره نویسنده
  • راهنمای تشخیص و درمان کووید ۱۹ در کودکان و نوجوانان

راهنمای تشخیص و درمان کووید ۱۹ ویرایش ششم

 دانلود کنید 

راهنمای تشخیص و درمان کووید ۱۹ ویرایش ششم 

این راهنما با تلاش و مشارکت جمعی از اساتید رشته های تخصصی و فوق تخصصی
و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تمرکز بر راهنمای نحوه
برخورد با بیماران در سطوح سرپایی و بستری تهیه شده است و به تصویب نهایی
کمیته علمی ستاد کشوری مدیریت بیماری کرونا ویروس (کووید-19 )رسیده است.
مقرر شده است که این پروتکل با نظر کمیته علمی و براساس شواهد علمی و
ارزیابی های میدانی (نظیر تعداد بیماران بستری, نتایج و میزان تجویز و مصرف
دارو) در فواصل زمانی موردنیاز به روزرسانی شود