نویسنده
درباره نویسنده
کریم دلاوری
تعداد پست ها 133

درباره:

متخصص کودکان بیمارستان قمر بنی هاشم بیضا و شاغل در بخش دولتی

  • راهنمای بررسی انلاین تکامل کودکان

در این مقاله و لینک زیر راهنمای ثبت نام و بررسی انلاین تکامل کودکان آورده شده است .

راهنمای زیر را دانلود کنید و بر اساس آن در وب سایت www.ninitest.com کودک خود را بررسی تکاملی کنید 

http://www.ninitest.com/entities/1519417083.pdf