نویسنده
درباره نویسنده
کریم دلاوری
تعداد پست ها 133

درباره:

متخصص کودکان بیمارستان قمر بنی هاشم بیضا و شاغل در بخش دولتی

  • آلرژی های غذایی

در ویدئوهای همراه مباحث آلرژی های غذایی در گروه سنی اطفال را بیاموزید .

در این وبینار با همکاری اساتید آلرژی و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به نحوه مدیریت آلرژیهای غذایی و جدیدترین راهکارها جهت تشیخص ، درمان و عوارض آلرژی و آسم ناشی از آن پرداخته می شود.