نویسنده
درباره نویسنده
  • تشنج در کودکان

برنامه کلاسهای آنلاین دوره رزیدنتی اطفال، به همت و تلاش تیمی در گروه کودکان برگزار میشود. در این ویدپو تشنج در کودکان توسط خانم دکتر اینانلو تدریس می گردد . مطالب این کلاس جنبه تخصصی دارد و جهت استفاده عموم توصیه نمی شود .

برنامه کلاسهای آنلاین دوره رزیدنتی اطفال، به همت و تلاش تیمی در گروه کودکان برگزار میشود. در این ویدپو تشنج در کودکان توسط خانم دکتر اینانلو تدریس می گردد .
مطالب این کلاس جنبه تخصصی دارد و جهت استفاده عموم توصیه نمی شود .