نویسنده
درباره نویسنده
  • استقرار برنامه مراقبت تکاملی در بخش مراقبت ویژه نوزادان

ارائه استقرار برنامه مراقبت تکاملی در بخش مراقبت ویژه نوزادان توسط استاد حسینی و استاد میرنیا و همکاران پرستار نیکزاد و سامی و بحث و تبادل نظر توسط اساتید گرامی افجه، رضوی و دکتر میرلاشاری

ویدیوی همراه را ببینید