نویسنده
درباره نویسنده
  • ست های مختلف پیش فرض برای مفید تریدر

ست های پیش فرض مفید تریدر خود را بدون نیاز به سرچ تک تک سهام توسعه دهید

از  اینجا ست های مفید تریدر را دانلود کنید و در مفید تریدر خود نصب کنید