نویسنده
درباره نویسنده
  • فراخوان به اشتراک گذاری تصاویر مراحل تکاملی کودک

با به اشتراک گذاری ویدئو و تصاویر مراحل تکاملی کودک به آموزش مادران و یافتن موارد تاخیر تکاملی کمک کنیم .

 

والدین گرامی

اختلالات تکامل یا تاخيرتکاملی در کودکان زمينه ساز بروز انواع ودرجات مختلفی از معلوليت های حرکتی ، ذهنی ، گفتاری ،شنوایی و بينایی است . برای پيشگيری از این مشکل  لازم است با تشخيص زودرس مشکلات تکاملی و انجام  مداخلات بموقع ، از بروزمعلولیت  جلوگيری کنيم و یا با توان بخشی ازاثر ان بر زندگی فرد و کودک بکاهیم  . هدف پزشکان و ارائه دهندگان خدمات سلامت این است که با یک برنامه غربالگری مناسب کودکانی که روند تکاملی غير طبيعی دارند را سریعتر تشخيص دهند تا با مداخله به موقع در جهت اصلاح یا کاهش مشکلات این کودکان گام برداشته از بروز معلوليت در این کودکان پيشگيری کنند.ابزارهای مختلف غربالگری برای تشخيص و پی گيری به موقع اختلالات تکامل شيرخواران و کود کان در معرض خطر روز به روز در حال افزایش است . با ابزار های غربالگری ، کودکانی که مشکلات حتی در حد بسيار خفيف وجزئی دارندکه می تواند زمينه ساز مشکلات جدی در آینده گردد، از سایر کودکان تشخيص داده شده و برای ارزیابی های جامع تر و درصورت نياز مداخلات درمانی به مراکز تخصصی ارجاع می شوند. ابزار غربالگری باید قابل استفاده توسط افراد غير متخصص و حتی پدر و مادر باشد. در صورتی که بعد از غربالگری کودکی مشکوک ، به اختلالات تکاملی تشخيص داده شد ،باید برای تشخيص قطعی و انجام مداخلات درمانی مناسب حتمأ به پزشک متخصص مربوطه مراجعه نماید

در این مسیر نقش آموزش عمومی و مقایسه موارد طبیعی با غیر طبیعی بسیار مهم است .در این مسیر می توانیم از ویدئوهای اشتراکی مادران استفاده کنیم .مهم این است که مادران سن کودک خود را در کنار ویدئو ذکر کنند . 

در اینستاگرام با استفاده از هشتگ #مرا_تماشا_کن! ویدئو های خود را به اشتراک بگذارید . در زیر می توانید یک نمونه از این ویدئو ها را ببینید 

 

تکمیلی ...

می ت.انید این لینک را به اشتراک بگذارید . 

https://bit.ly/2V8HgRs

بروزرسانی: 1399/01/18 21:36:39