www.ninidata.com | مشاورین جدید وب سایت نی نی تست

مشاورین جدید وب سایت نی نی تست

مشاورین جدید وب سایت نی نی تست جهت ارسال پرسشنامه احساسی عاطفی

  • 1400/08/30
  • 58 بازدید
www.ninidata.com | تلویزیون و صفحه های نمایش همیشه هم بد نیستند(4) !!!!

تلویزیون و صفحه های نمایش همیشه هم بد نیستند(4) !!!!

در مجموعه مقالات پیش رو ویدئوهایی را معرفی می کنیم که نه تنها بد نیستند به رشد احساسی کودکمان کمک می کنند .در فیلم پیداکردن نمو کودک ما درک می کند افرادی که تفاوت‌های فیزیکی دارند نیازی به محافظت مداوم ندارند.

  • 1400/08/10
  • 39 بازدید
www.ninidata.com | تلویزیون و صفحه های نمایش همیشه هم بد نیستند(3) !!!!

تلویزیون و صفحه های نمایش همیشه هم بد نیستند(3) !!!!

در مجموعه مقالات پیش رو ویدئوهایی را معرفی می کنیم که نه تنها بد نیستند به رشد احساسی کودکمان کمک می کنند .  اولین فیلم مجموعه ی اتومبیل ها که مورد علاقه بچه‌ها در تمام سنین است، به ما می‌آموزد که کار گروهی کلید موفقیت است .

  • 1400/08/10
  • 59 بازدید
www.ninidata.com | تلویزیون و صفحه های نمایش همیشه هم بد نیستند(2) !!!!

تلویزیون و صفحه های نمایش همیشه هم بد نیستند(2) !!!!

در مجموعه مقالات پیش رو ویدئوهایی را معرفی می کنیم که نه تنها بد نیستند به رشد احساسی کودکمان کمک می کنند .

  • 1400/08/10
  • 51 بازدید
www.ninidata.com | تلویزیون و صفحه های نمایش همیشه هم بد نیستند !!!!

تلویزیون و صفحه های نمایش همیشه هم بد نیستند !!!!

در مجموعه مقالات پیش رو ویدئوهایی را معرفی می کنیم که نه تنها بد نیستند به رشد احساسی کودکمان کمک می کنند .

  • 1400/08/09
  • 48 بازدید

2022 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top