www.ninidata.com | ASQ_SE   24 بیست و چهار ماهگی کودکان و اعلام نتیجه و تفسیر خودکار در وب سایت نی نی تست بررسی  اجتماعی عاطفی(روانشناسی )

ASQ_SE   24 بیست و چهار ماهگی کودکان و اعلام نتیجه و تفسیر خودکار در وب سایت نی نی تست بررسی  اجتماعی عاطفی(روانشناسی )

ASQ_SE   هجده ماهگی کودکان و اعلام نتیجه و تفسیر خودکار در وب سایت نی نی تست بررسی  اجتماعی عاطفی(روانشناسی ) بررسی روانشناسی کودکان به منظور شناسایی کودکانی که ممکن است در اینده از نظر حیطه های روانشناسی دچار مشکلاتی شوند بسیار مهم است . به این منظور و برای پیشگیری از این مشکلات مجموعه پرسشنامه های سنین و مراحل اجتماعی عاطفی توسط محققین ایجاد و مورد استفاده قرار می گیرد . در کشور ما نیز این مجموعه با کودکان ایرانی استاندارد شده و راهی قابل اعتماد برای بررسی کودکان از نظر اجتماعی و عاطفی است

  • 1401/05/04
  • 33 بازدید
www.ninidata.com | رشد عاطفی و اجتماعی در نوزادان: از تولد تا 3 ماهگی

رشد عاطفی و اجتماعی در نوزادان: از تولد تا 3 ماهگی

رشد عاطفی و اجتماعی در نوزادان: از تولد تا 3 ماهگی در این مقاله آورده شده است .

  • 1401/01/06
  • 129 بازدید
www.ninidata.com | اختلال بیش فعالی و نقص توجه

اختلال بیش فعالی و نقص توجه

در لینک همراه این مقاله می توانید پادکست تولید شده توسط دکتر دلاوری در خصوص تعاریف و نکات مهم در بیش فعالی و نقص توجه را بشنوید .

  • 1400/11/29
  • 117 بازدید
www.ninidata.com | خود تنظیمی در کودکان به عنوان بخشی از ارزیابی اجتماعی عاطفی کودکان در وب سایت نی نی تست چه مفهومی دارد .

خود تنظیمی در کودکان به عنوان بخشی از ارزیابی اجتماعی عاطفی کودکان در وب سایت نی نی تست چه مفهومی دارد .

خود تنظیمی از اجزا بررسی هفت حوزه رفتاری در وب سایت نی نی تست می باشد .

  • 1400/11/10
  • 101 بازدید
www.ninidata.com | مشاورین جدید وب سایت نی نی تست

مشاورین جدید وب سایت نی نی تست

مشاورین جدید وب سایت نی نی تست جهت ارسال پرسشنامه احساسی عاطفی

  • 1400/08/30
  • 165 بازدید

2022 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top