www.ninidata.com | کنفرانس آموزشی کووید مورخ سیزدهم بهمن ماه

کنفرانس آموزشی کووید مورخ سیزدهم بهمن ماه

با قرارگیری در پیک بیماری کووید این کنفرانس برای متخصصین کودکان و همکاران پزشک برگزار شده است . و نباید توسط خانواده ها برای خود درمانی استفاده شود.

  • 1400/11/14
  • 55 بازدید
www.ninidata.com | آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا

آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا

آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا

  • 1400/02/18
  • 513 بازدید
www.ninidata.com | بیماری همه گیر COVID-19 تغذیه سالم و فعالیت بدنی را به خطر انداخته است

بیماری همه گیر COVID-19 تغذیه سالم و فعالیت بدنی را به خطر انداخته است

در این مقاله که ترجمه شده از سایت انجمن طب اطفال امریکاست مسائل مربوط به تغذیه سالم وفعالیت بدنی و نقش خانواده ها و متخصصان اطفال در همه گیری کووید نوزده مورد ارزیابی قرار گرفته است .

  • 1399/10/04
  • 245 بازدید
www.ninidata.com | کرونا در نوزادان

کرونا در نوزادان

استاد یگانه در مورد کرونا در نوزادان و راهنمای بالینی کشوری تهیه شده در این خصوص سخنرانی کرده و اساتید محترم افجه، بسکابادی، بادفر و راوری در پیرامون آن بحث و تبادل نظر می کنند

  • 1399/07/16
  • 221 بازدید
www.ninidata.com | ارزیابی خطر محله ای از نظر تردد بیماران کرونا

ارزیابی خطر محله ای از نظر تردد بیماران کرونا

در این وب سایت می توانید مناطق مختلف شهر را از نظر تردد بیماران کرونا بررسی کنید .

  • 1398/12/22
  • 247 بازدید

2022 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top