www.ninidata.com | آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا

آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا

آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا

  • 1400/02/18
  • 391 بازدید
www.ninidata.com | بیماری همه گیر COVID-19 تغذیه سالم و فعالیت بدنی را به خطر انداخته است

بیماری همه گیر COVID-19 تغذیه سالم و فعالیت بدنی را به خطر انداخته است

در این مقاله که ترجمه شده از سایت انجمن طب اطفال امریکاست مسائل مربوط به تغذیه سالم وفعالیت بدنی و نقش خانواده ها و متخصصان اطفال در همه گیری کووید نوزده مورد ارزیابی قرار گرفته است .

  • 1399/10/04
  • 205 بازدید
www.ninidata.com | کرونا در نوزادان

کرونا در نوزادان

استاد یگانه در مورد کرونا در نوزادان و راهنمای بالینی کشوری تهیه شده در این خصوص سخنرانی کرده و اساتید محترم افجه، بسکابادی، بادفر و راوری در پیرامون آن بحث و تبادل نظر می کنند

  • 1399/07/16
  • 193 بازدید
www.ninidata.com | ارزیابی خطر محله ای از نظر تردد بیماران کرونا

ارزیابی خطر محله ای از نظر تردد بیماران کرونا

در این وب سایت می توانید مناطق مختلف شهر را از نظر تردد بیماران کرونا بررسی کنید .

  • 1398/12/22
  • 224 بازدید
www.ninidata.com | راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا درمحیط کار

راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا درمحیط کار

مرکز سلامت محیط و کار در راستای وظایف خود و حفظ سلامت شاغلین اقدام به تدوین راهنمایی در این خصوص نموده است که اجرای آن در کلیه کارگاهها اعم از صنایع دارای تشکیلات بهداشت حرفه ای ( ایستگاه بهگر، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار) برای کارفرمایان، صاحبان صنایع و کارگران الزامی می باشد

  • 1398/12/22
  • 207 بازدید

2022 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top