نوبت دهی ویزیت حضوری متخصص اطفال
www.ninidata.com |

"سن اصلاح شده" یا "متناسب کردن  پرسشنامه برای نارسی"در بررسی تکاملی کودکان با فرم ASQ؟

اگر نوزاد نارس دارید، ممکن است این مورد را در وب سایت ها و محتوای مربوط به تکامل نوزاد، از جمله بروشورها و چک لیست های وب سایت نی نی تست  دیده باشید . همچنین ممکن است متوجه شوید که نوزاد نارس شما در رسیدن به برخی از نقاط عطف بر اساس سن واقعی خود عقب مانده است و این برای شما نگران کننده است . به همین دلیل است که سن اصلاح شده ی نوزادان نارس برای در اختیار قرار دادن پرسشنامه سنین و مراحل یا فرم تکامل و ردیابی نقاط عطف آنها بسیار مهم است. در زیر بیشتر بدانید

  • 1401/11/09
  • 15 بازدید
www.ninidata.com | فرم 12 ماهگی تکامل کودکان و محاسبه نارسی در بررسی تکاملی کودکان 12 ماهه با  فرمASQ_3

فرم 12 ماهگی تکامل کودکان و محاسبه نارسی در بررسی تکاملی کودکان 12 ماهه با  فرمASQ_3

فرم تکامل در کودکان نارس نیاز به متناسب کردن دارد .در وب سایت نی نی تست این متناسب سازی با نارسی خودکار است .

  • 1401/11/04
  • 18 بازدید
www.ninidata.com | فرم 10 ماهگی تکامل کودکان و محاسبه نارسی در بررسی تکاملی کودکان 10 ماهه با  فرمASQ_3

فرم 10 ماهگی تکامل کودکان و محاسبه نارسی در بررسی تکاملی کودکان 10 ماهه با  فرمASQ_3

محاسبه خودکار نارسی در بررسی تکاملی کودکان در وب سایت نی نی تست

  • 1401/11/04
  • 21 بازدید
www.ninidata.com | فرم 8 ماهگی تکامل کودکان و محاسبه نارسی در بررسی تکاملی کودکان 8 ماهه با  فرم  ASQ_3

فرم 8 ماهگی تکامل کودکان و محاسبه نارسی در بررسی تکاملی کودکان 8 ماهه با  فرم  ASQ_3

محاسبه خودکار نارسی و متناسب کردن پرسشنامه با نارسی در بررسی تکاملی کودکان در وب سایت نی نی تست

  • 1401/11/04
  • 14 بازدید
www.ninidata.com | فرم 6 ماهگی تکامل کودکان و اهمیت محاسبه نارسی در بررسی تکاملی کودکان 6 ماهه با  فرم  ASQ_3

فرم 6 ماهگی تکامل کودکان و اهمیت محاسبه نارسی در بررسی تکاملی کودکان 6 ماهه با  فرم  ASQ_3

سایت ها و مجموعه های چاپی زیادی وجود دارد که این امر مهم را رعایت نکرده اند و باعث نگرانی مادران نوزادان نارس می شوند .در وب سایت نی نی تست ،متناسب کردن پرسشنامه با نارسی کودک خودکار است

  • 1401/10/29
  • 32 بازدید

2023 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top