ثبت نام نی نی تست
www.ninidata.com | استقرار برنامه مراقبت تکاملی در بخش مراقبت ویژه نوزادان

استقرار برنامه مراقبت تکاملی در بخش مراقبت ویژه نوزادان

ارائه استقرار برنامه مراقبت تکاملی در بخش مراقبت ویژه نوزادان توسط استاد حسینی و استاد میرنیا و همکاران پرستار نیکزاد و سامی و بحث و تبادل نظر توسط اساتید گرامی افجه، رضوی و دکتر میرلاشاری

  • 1399/08/01
  • 137 بازدید
www.ninidata.com | راهکار های افزایش شیر مادر در بخش مراقبت ويژه نوزادان

راهکار های افزایش شیر مادر در بخش مراقبت ويژه نوزادان

عوامل افزایش دهنده و کاهش دهنده شیرمادران و توصیه های مفید در شیردهی

  • 1399/08/01
  • 192 بازدید
www.ninidata.com | وضعیت قرار گرفتن سر و بدن نوزاد در طی تهویه غیر تهاجمی

وضعیت قرار گرفتن سر و بدن نوزاد در طی تهویه غیر تهاجمی

وضعیت قرار گرفتن سر و بدن نوزاد در طی تهویه غیر تهاجمی توسط استاد حیدر زاده توضیح داده شده است

  • 1399/07/18
  • 126 بازدید
www.ninidata.com | استراتژی کلی درمان سندرم دیسترس تنفسی - قسمت 2

استراتژی کلی درمان سندرم دیسترس تنفسی - قسمت 2

استراتژی کلی درمان سندرم دیسترس تنفسی - قسمت 2

  • 1399/07/18
  • 121 بازدید
www.ninidata.com | تحریکات حسی حرکتی در نوزادان نارس

تحریکات حسی حرکتی در نوزادان نارس

کارشناس گفتاردرمانی در خصوص تحریکات حسی حرکتی در نوزادان نارس در تصاویر همراه مطالبی را ارایه داده اند

  • 1399/07/16
  • 154 بازدید

2021 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top