www.ninidata.com | تقویت تکامل در اوایل کودکی

تقویت تکامل در اوایل کودکی

کتاب تقویت تکامل در دوران کودکی برای اشنایی متخصصین کودکان با این حیطه ترجمه و ارائه شده است .در این کتاب تکامل شیرخوار طبیعی ،اوتیسم ،فلج مغزی و دیکر موارد را می خوانیم .

 • 1399/02/24
 • 58 بازدید
www.ninidata.com | ارزش بررسی تکاملی

ارزش بررسی تکاملی

هر خانواده ای علاقمند است که تکامل طبیعی کودکش را مورد پایش قرار دهد .این مساله در مواردی که جنین قبلی سقط شده ،مرده زایی وجود داشته و یا کودکی در خانواده از لحاظ جسمی و ذهنی ناتوان بوده است بیشتر مورد تاکید قرار می گیرد .در این مقاله ضرورت های بسیار مهم بررسی تکاملی آورده شده است .

 • 1399/02/19
 • 35 بازدید
www.ninidata.com | فراخوان به اشتراک گذاری تصاویر مراحل تکاملی کودک

فراخوان به اشتراک گذاری تصاویر مراحل تکاملی کودک

با به اشتراک گذاری ویدئو و تصاویر مراحل تکاملی کودک به آموزش مادران و یافتن موارد تاخیر تکاملی کمک کنیم .

 • 1399/01/18
 • 74 بازدید
www.ninidata.com | کتاب نقش بازی در رشد و تکامل کودکان منتشر شد و در ,وب سایت فروش کتاب ninibooks.ir در دسترس قرار دارد

کتاب نقش بازی در رشد و تکامل کودکان منتشر شد و در ,وب سایت فروش کتاب ninibooks.ir در دسترس قرار دارد

پوستر کتاب،لینک وب سایت فروش و ویدئوی شیوه خرید از وب سایت ارائه شده است .

 • 1398/09/30
 • 193 بازدید
www.ninidata.com | موارد تاکید بر بررسی تکاملی کدامند ؟؟

موارد تاکید بر بررسی تکاملی کدامند ؟؟

در این مقاله که قسمتی از کتاب فوق الذکر است ،موارد تاکید بر بررسی تکاملی و ضرورت آن اورده شده است .

 • 1397/09/11
 • 224 بازدید

2020 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top