کریم دلاوری
 • کریم دلاوری

  تعداد پست ها 216

  متخصص کودکان بیمارستان قمر بنی هاشم بیضا و شاغل در بخش دولتی

  نوشته ها
  www.ninidata.com | پرسشنامه سنین و مراحل: مقیاس جهانی غربالگری

  پرسشنامه سنین و مراحل: مقیاس جهانی غربالگری

  با استفاده از ابزارهای استاندارد غربالگری تکاملی ، مطالعات تحقیقی نشان داده است که ناتوانی های رشد تکاملی را می توان با استفاده از ابزارهایی مانند پرسش نامه سنین و مراحل ASQ ، در کودکان 4 ماهه به طور قابل اعتماد و با اعتبار تشخیص داد. در این بررسی ، ما بر روی یک ابزار ، پرسش نامه سنین و مراحل ASQ ، تمرکز می کنیم تا مفید بودن غربالگری تکاملی در سراسر جهان را نشان دهیم.

  • 6 دقیقه و 11 ثانیه پیش
  www.ninidata.com | ایمنی آب ،پیشگیری از غرق شدگی

  ایمنی آب ،پیشگیری از غرق شدگی

  نکاتی از انجمن طب کودکان امریکا در پیشگیری از غرق شدگی

  • 8 ساعت و 46 دقیقه پیش
  www.ninidata.com | ایمنی نوزاد

  ایمنی نوزاد

  نکات مهم در ایمنی نوزاد

  • 9 ساعت و 10 دقیقه پیش
  www.ninidata.com | ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اواسط کودکي – 5 تا 10 سالگي

  ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اواسط کودکي – 5 تا 10 سالگي

  اواسط کودکي، زمان رشد و تکامل جسمي و ذهني است که کودکان مستقل تر ميشوند. کنترل و نظارت والدين از اوايل کودکي تغيير ميکند. با رفتن به مدرسه، کودک در فعاليتهاي خارج از منزل شرکت کرده، مشغول فعاليتهاي اجتماعي و جسمي خطرناک تر و پيچيده تر ميگردد که ضرورت پیشگیری های بیشتر را ایجاب می کند .

  • 9 ساعت و 35 دقیقه پیش
  www.ninidata.com | ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

  ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

  ارتقاي ايمني و پيشگيري از آسيبها: اوايل کودکي- 1 تا 4 سالگي

  • 9 ساعت و 50 دقیقه پیش
2021 © www.ninidata.com - طراحی و پشتیبانی w3ir
Top